Kiedy warto wybrać się z dzieckiem do logopedy?

23 kwietnia 2019

Kiedy warto wybrać się z dzieckiem do logopedy? 

• gdy u dziecka stwierdzisz opóźniony rozwój mowy – np. trzylatek, który nic nie mówi lub jego mowa jest zupełnie niezrozumiała dla innych osób
• gdy dziecko seplenieni – np. zamiast szafa mówi safa lub gdy wymawia te wyrazy wsuwając język między zęby (jest to tzw. seplenienie międzyzębowe – taką wadę łatwo dostrzec, ponieważ nie tylko ją słychać, ale i widać nieprawidłowe ruchy języka), lub wymawia miękko głoski syczące i szumiące (np. gdy nasze pięcioletnie dziecko zamiast smakowała mi ta zupa nadal mówi śmakowała mi ta źupa)
• gdy u dziecka stwierdzisz rotacyzm – np. zamiast rower mówi lowel/jowej lub zniekształca głoskę r (np. wymawia tzw. r francuskie)
• gdy dziecko mówi bezdźwięcznie – np. zamiast odwiedzę babcię mówi otfiece papcie
• gdy dziecka wymowa jest niedbała spowodowana brakiem otwierania ust przy mówieniu, zaciskaniem szczęki

Czerwona lampka powinna nam się również zapalić, gdy dziecko:

• ma 7 miesięcy i nie gaworzy, czyli nie powtarza zasłyszanych dźwięków typu: ma ma ma23, ba ba ba, da da da
• mówi zbyt szybko lub zbyt wolno
• zacina się lub jąka
• nie potrafi unieść języka do podniebienia przy szeroko otwartych ustach (może to świadczyć np. o skróconym wędzidełku podjęzykowym)
• nieprawidłowo oddycha (np. cały czas oddycha przez usta)
• mówi przez nos
• ma wadę zgryzu
• ma problemy z gryzieniem, żuciem i połykaniem pokarmów
• ślini się
• wstydzi się mówić, unika sytuacji, w których musi się wypowiedzieć (tzw. logofobia)
• jest rozumiane tylko przez osoby z najbliższego otoczenia

* Photo: Designed by Freepik (www.freepik.com)