Zaburzenia neurologiczne

18 lipca 2019

Zaburzenia neurologiczne

Zaburzenia neurologiczne mogą dawać początkowo niewielkie objawy, takie jak np. drętwienia czy mrowienia i są często bagatelizowane. A dopiero gdy występują bardziej uciążliwe dolegliwości takie jak np. bóle głowy i twarzy, problemy z pamięcią, tiki nerwowe, problemy z równowagą, zaczynamy się niepokoić, gdyż może to zapowiadać poważne choroby. Warto jednak wiedzieć, że nierozpoznane i nieleczone choroby neurologiczne to nie tyko trudniejsze funkcjonowanie, ale również ryzyko zagrożenia życia.

Do najczęstszych chorób neurologicznych należą:?

• neuropatia obwodowa
• zespoły otępienne
• zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
• zaburzenia rozwojowe i urazy okołoporodowe
• stwardnienie rozsiane
• udar mózgu
• padaczka
• zaburzenia snu
• choroby rdzenia kręgowego
• choroby genetyczne
• zaburzenia ruchowe
• migreny

* Photo: Designed by Pressfoto (www.freepik.com)