Astma

20 stycznia 2020

Astma oskrzelowa – przewlekła, zapalna choroba dróg oddechowych, w której występują duszności typu wydechowego. Jest to schorzenie o zmiennym przebiegu, czasem dolegliwości pojawiają się kilka razy w ciągu dnia, a czasem kilka razy na miesiąc, nasilenie objawów może być różne (raz silniejsze, raz słabsze).

Objawy astmy:
• świsty słyszalne przy oddychaniu
• kaszel
• ucisk w klatce piersiowej
• obrzęk błony śluzowej
• nagłe napady duszności

Astmę dzielimy na o:
• podłożu alergicznym (astma atopowa) – w większości przypadków pojawia się u dzieci
• podłużu niealergicznym (nieatopowa astma) – w większości przypadków pojawia się u osób dorosłych

Czynniki ryzyka:

• wdychanie dymu tytoniowego
• zanieczyszczenia powietrza
• alergeny (zwierzęta domowe, roztocze kurzu, pyłki drzew i traw, zarodniki pleśni itp.)
• wpływ zimnego powietrzna
• zbyt intensywny i długotrwały trening fizyczny
• niewłaściwa dieta
• stosowanie niektórych leków

Leczeniem astmy oraz innych chorób płuc zajmuje się pulmonolog.

* Photo: Designed by Freepik (www.freepik.com)