Logopedia

23 sierpnia 2019

We współczesnym świecie trudno jest funkcjonować człowiekowi, który ma problemy z komunikacją. Logopeda zajmuje się diagnozowaniem poziomu rozwoju mowy, nieprawidłowości wymowy, przygotowaniem programu terapii.

Logopeda potrafi również ocenić poziom rozwoju poszczególnych funkcji poznawczych dziecka, takich jak spostrzeganie wzrokowe i słuchowe, sprawność manualna, duża motoryka i opracować plan wspierania rozwoju tych funkcji.

Jakimi problemami zajmuje się logopeda? ?

mowa bezdźwięczna – zastępowanie głosek dźwięcznych ich bezdźwięcznymi odpowiednikami, np. b-p, d-t, z-s, ź-ś, ż-sz, dz-c, dź-ć, dż-cz, w-f;
rynolalia (nosowanie, rynizm) – wymawianie głosek ustnych „przez nos”, trudności w wymowie głosek nosowych
seplenienie (sygmatyzm) – nieprawidłowa wymowa głosek dentalizowanych (s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź)
giełkot – zaburzenie płynności mówienia
jąkanie – spowolnienie tempa mowy

Kiedy powinno się udać na wizytę do logopedy dziecięcego? ?

Wtedy gdy:
• wymowa dziecka nie spełnia norm rozwoju adekwatnych dla danego wieku
• rozwój emocjonalny i psychomotoryczny dziecka jest wolniejszy od równolatków
• zauważy się zmiany anatomiczne aparatu artykulacyjnego, np. nieprawidłową budowę języka, upośledzenie słuchu
• chce się ocenić prawidłowość oddychania, ssania czy płaczu małych dzieci, ponieważ rozwój tych funkcji oddziałuje w przyszłości na mowę
• większe dziecko połyka ślinę w sposób niemowlęcy lub ślini się podczas mówienia
• dziecko mówi przez nos, jakby miało stłumiony głos czy było zakatarzone

U Logopedy pomoc znajdą nie tylko dzieci z zaburzeniami mowy, ale także dorośli: ⤵️
• osoby z zaburzeniami i wadami wymowy, zarówno wrodzonymi jak i nabytymi (np. po wylewach)
• osoby pracujące głosem z następujących grup zawodowych: dziennikarze, nauczyciele, aktorzy
• osoby, które oprócz dobrej dykcji, potrzebują w swoim zawodzie dobrej prezencji i świadomego doboru słów

Logopeda pomoże w: ⤵️
• korekcie wad wymowy
• ćwiczeniach emisji głosu
• ćwiczeniach dykcji
• usprawnianiu narządów artykulacyjnych
• nauce prawidłowego oddychania
• oswajaniu tremy
• pracy nad kulturą słowa
• przygotowaniu do pracy z mikrofonem
• przygotowaniu do pracy z kamerą lub przed publicznością

Nie ma lepszego lub gorszego wieku na pierwszą wizytę u logopedy gdyż zakres problemów z którymi może sobie poradzić jest naprawdę szeroki. Warto pamiętać, że terapia logopedyczna pomimo, że czasem bywa długotrwała, poprawia jakość komunikacji.

* Photo: Designed by Freepik (www.freepik.com)